Arkivet for «Korsvika»-stikkordet

Kvinender.

«Over bekken etter vann»