Arkivet for «Kortreist foto»-stikkordet

Sommerferiebilder!

Søndagstur!

Kortreist foto!