Archive for the tag "Storskarv"

Jeg gikk en tur på (Lade)stien.

Storskarv.

Sommerferie!