Archive for the tag "Time lapse"

Timelapse, take two!

Fjernsynskjøkkenet – for de med litt dårlig tid!