Arkivet for «The great migration»-stikkordet

Migrasjonen og oppsummering av turen til Kenya.