Arkivet for «november 15, 2012»-dagen

Jeg gikk en tur på (Lade)stien.