Arkivet for «oktober 4, 2013»-dagen

Migrasjonen og oppsummering av turen til Kenya.