Arkivet for «januar 8, 2012»-dagen

«Over bekken etter vann»