Arkivet for «januar 27, 2012»-dagen

Om skarv, under- og overeksponert..