Arkivet for «september 16, 2013»-dagen

Lake Bogoria.