Arkivet for «oktober, 2013»-måneden

Høstferie 2013

Migrasjonen og oppsummering av turen til Kenya.